Informacje GOK w Borkach

Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z /s w Woli Osowińskiej prowadzi zapisy chętnych do stworzenia Klubu Seniora i na zajęcia ZUMBY i AEROBIKU . Informacja i zapisy tel. 81 85-74-195