Harmonogram szkolenia ODR dla rolników 09-03-2016 r. w Borkach

 

Mam zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie dnia 09.03.br. w Urzędzie Gminy Borki o 10 godz. w Sali konferencyjnej o podanej niżej tematyce:

Data

Dzień

Godz.

 Tytuł szkolenia  Miejsce szkolenia

09.03.2016r.

środa

10.00

Upowszechnianie wśród rolników wiedzy i nabywanie umiejętności stosowania integrowanych metod ochrony i integrowanej produkcji – odpowiedni dobór płodozmianu, zabiegi agrotechniczne, ochrona przed szkodnikami i chorobami, ściółkowanie , pielęgnacja i nawożenie roślin zbożowych i owoców miękkich.

UG Borki

09.03.2016r.

środa

13.00

Edukacja rolników w zakresiedziałań PROW 2014-2020 (obowiązujące programy i wymogi na skorzystanie ze środków z Unii Europejskiej).

UG Borki

Zapraszam serdecznie. Anna Banaś. W razie pytań podaje swój numer telefonu : 516-268-448.