III rata podatku

 

Informuję mieszkańców iż w poniedziałek 14 września 2015 r będę przyjmował      III ratę podatku w budynku OSP w godzinach od 17 do 19. Termin płatności przypada na 15-09-2015 r. Będę rozdawał też nakazy płatnicze za Spółkę Wodną z terminem płatności do 30-09-2015 r.