Informacja księdza proboszcza dotycząca zmiany godziny kolędy w środę 18.01 (Wrzosów – wieś)

 

Bardzo Ważne

Ksiądz proboszcz informuje iż w związku z pogrzebem ulegnie zmianie godzina rozpoczęcia kolędy dnia 18-01-2017 r. (Wrzosów – wieś) z planowanej godziny 10 na godzinę 13.

Proszę o poinformowanie sąsiadów o tej zmianie .