Informacje dla zainteresowanych otrzymaniem paczek żywnościowych.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje iż wydaje zaświadczenia i udziela informacji dla osób uprawnionych do otrzymywania pomocy rzeczowej w formie paczek żywnościowych. Osoby kwalifikujące się do otrzymania takiej formy pomocy proszę o zapoznanie się z treścią pisma i zgłoszenie się do GOPS-u w celu uzyskania dalszych informacji.

Pismo w formacie pdf. Pomoć Żywnościowa