Informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny, zasiłek z funduszu alimentacyjnego i stypendia szkolne

 

Proszę o zapoznanie się z treścią poszczególnych dokumentów w załącznikach:

  1. Informacja dotycząca zasad przyznania prawa do świadczeń rodzinnych. Informacja świadczenia rodzinne
  2. Informacja dotycząca zasad przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zakresu dokumentów do jego przyznania. Informacja alimenty
  3. Informacja dla osób ubiegających się o stypendium szkolne na rok szkolny 2016/17. stypendia informacja