Kilka ważnych komunikatów

 

Chciałbym przekazać mieszkańcom Wrzosowa kilka bieżących i ważnych komunikatów :

  1. W sobotę 11 lipca o godzinie 19,30 zapraszam Radę Sołecką i Panią Radną na spotkanie do budynku OSP.
  2. Dotyczący rabatu za złą jakość wody w naszym wodociągu. Tak jak było ustalone na zebraniu wiejskim dnia 25 czerwca 2015 r., Zakład Gospodarki Komunalnej w Borkach zastosuje rabat do bieżącego odczytu za wodę , który zostanie przeprowadzony w miesiącu lipcu. Aby dopełnić tych formalności , musimy dołączyć do pisma które wpłynęło w tej sprawie do Urzędu Gminy aktualną listę z podpisami abonentów ZGK w Borkach tzn. na liście mogą się znajdować tylko podpisy tych osób, które zawarły umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej. W sobotę 11 lipca od godziny 18 do 19,30 będę zbierał takie podpisy w budynku OSP. Proszę powiadomić sąsiadów.
  3. W dniu 20 lipca 2015 r. odbędzie się montaż placu zabaw w naszej miejscowości.
  4. Proszę osoby , które przystąpiły i chcą jeszcze dołączyć do Stowarzyszenia „Razem dla Wrzosowa” o wpłacanie składek członkowskich do Pani Natalii Augustynowicz. Składka za cały rok to 12 zł.
  5. Chciałbym poinformować iż nasz wniosek złożony do Stowarzyszenia „Stuk-Puk” przeszedł pozytywnie weryfikację formalną i merytoryczną i otrzyma dofinansowanie w wysokości 5600 zł. 10 lipca jedziemy na podpisanie umowy.
  1. Dnia 6 września 2015 r. zaplanowane są Dożynki Gminne , które odbędą się w Borkach.