Odpowiedź ZGK Borki na pismo mieszkańców Wrzosowa w sprawie jakości wody w wodociągu.

 

Szanowni mieszkańcy Wrzosowa w dniu dzisiejszym otrzymałem odpowiedz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borkach na anonimowe pismo w imieniu mieszkańców Wrzosowa , które wpłynęło do mnie 17 grudnia 2020 r. po tym jak kolejny raz wykryto w naszym wodociągu bakterię e-coli. Pismo to przekazałem 18 grudnia 2020 r. do Urzędu Gminy w Borkach i do ZGK Borki. Poniżej przedstawiam odpowiedź ZGK Borki.

Odpowiedz ZGK264