Odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry.

 

Zwracam się prośbą do rolników z terenu gminy Borki, a w szczególności będących członkami Gminnej Spółki Wodnej w Borkach o szczegółowe zapoznanie się z procedurami dotyczącymi odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry. Wiem iż na terenie naszej gminy jest wiele takich szkód ,lecz nikt ich nie zgłasza do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska , a tylko takie zgłoszenia są podstawą do tego, by zostały podjęte w tej sprawie konkretne rozwiązania. Jako Przewodniczący Zarządu GSW w Borkach proszę o poważne potraktowanie tej sprawy. Duża liczba zgłoszeń da podstawy do kompleksowego rozwiązania tego problemu. Można zgłaszać trzy rodzaje skód:

  1. Dotyczące uszkodzonych lub ściętych drzew lub krzewów.
  2. Dotyczące powstałych nor bobrowych.
  3. Dotyczące zalanych gruntów.

Treść dokumentu jest udostępniona do pobrania w formacie pdf .bobry-szkody

bobry1_crbobry2