Płatność podatku 2016 r.

 

Informuję mieszkańców iż w czwartek 10 i w sobotę 12 marca 2016 r będę przyjmował wpłaty za podatek w budynku OSP w godzinach od 17 do 19. Termin płatności przypada na15-03-2016 r. Będę także przyjmował opłaty za Spółkę Wodną za 2016 r.