Podziękowanie i kilkanaście zdjęć z wczorajszego otwarcia placu zabaw.

 

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom i instytucjom dzięki którym była możliwa realizacja projektu budowy placu zabaw we Wrzosowie:

  • Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich za pozytywne rozpatrzenie i dofinansowanie naszego projektu.
  • Urzędowi Gminy Borki za wsparcie , przekazanie terenu i dofinansowanie projektu.
  • Wójtowi Gminy Borki za wsparcie i przekazanie jednego urządzenia na plac zabaw.
  • Pani Skarbnik Urzędu Gminy Borki Danucie Gałązce za wygospodarowanie środków na ogrodzenie i część urządzeń na placu zabaw.
  • Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim za przekazanie koszy na śmieci na cały obiekt.
  • Pani Radnej Krystynie Bober za pomoc w pozyskaniu środków z Urzędu Gminy Borki i za czynne włączenie się w prowadzone prace.
  • Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzosowie za udzielenie osobowości prawnej dla grupy nieformalnej ”Bawmy się razem”.
  • Członkom grupy nieformalnej „Bawmy się razem” , członkom Stowarzyszenia „Razem dla Wrzosowa” i Radzie Sołeckiej za realizację i czynne włączenie się w prowadzone prace na różnych etapach..
  • Mieszkańcom Wrzosowa za zaangażowanie osobiste , poświęcony czas, użyczony sprzęt i pomoc w realizacji projektu .

plakat spons2

Realizacja FIO 042 Realizacja FIO 043 Realizacja FIO 044 Realizacja FIO 045 Realizacja FIO 046 Realizacja FIO 047 Realizacja FIO 048 Realizacja FIO 049 Realizacja FIO 050 Realizacja FIO 051 Realizacja FIO 052 Realizacja FIO 053 SAM_0234 SAM_0240 SAM_0241 SAM_0242 SAM_0247 SAM_0251 SAM_0252 SAM_0254 SAM_0256 SAM_0258 SAM_0261 SAM_0263 SAM_0264 SAM_0269 SAM_0273 SAM_0274 SAM_0283 SAM_0284 SAM_0286 SAM_0287 SAM_0288 SAM_0290