Prace porządkowe na boisku

 

ZAPRASZAM

Mieszkańców Wrzosowa w piątek

14 lipca 2017 r. od godz. 16 na boisko, gdzie rozpoczniemy

prace porządkowe.

Proszę o zabranie z sobą: grabi, taczki, piły motorowej,

kosy spalinowej.

Na zakończenie prac planujemy

zrobić ognisko.