Solary w gminie Borki

 

solary Drodzy Mieszkańcy.
Kolejne miliony zainwestowane w gminie Borki. Tym razem podpisaliśmy umowę z Województwem Lubelskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego, o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE. Całkowita wartość projektu 3 525 759, 42 zł,   367 gospodarstw/rodzin otrzyma instalacje solarne.
Drugą umowę, którą podpisaliśmy kilka tygodni wcześniej to dofinansowanie Projektu w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Projekt ten realizujemy wspólnie z kilkoma innymi gminami z terenu województwa lubelskiego oraz z Lubelską Fundacją Rozwoju. Całkowita wartość projektu 6 349 569, 00 zł, w tym dla Gmina Borki 1 210 228,00 zł.
Gratuluję pracownikom Urzędu Gminy, którzy zaangażowali się w pisanie tych projektów. Są nimi: Michał Zając, Alina Sowa, Danuta Gałązka, Ewa Rudnik, Karol Bober.