Ważna informacja dla osób posiadających uprawy zbóż, warzyw, owoców i zbierających runo leśne

 

Proszę o zapoznanie się z dokumentami Państwowej Inspekcji Sanitarnej skierowanymi do osób posiadających uprawy zbóż, warzyw, owoców i zajmujących się zbieraniem runa leśnego.

Link do dokumentów: Dokumenty

inf.sanepid