Ważne informacje dla osób ubiegających się o stypendia szkolne

 

Proszę o zapoznanie się z treścią informacji z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach dotyczącą uzyskania stypendium . Informuję iż wypłatę stypendium będzie prowadził GOPS.

stypendia1stypendia2

Informacje w formacie pdf: stypendia1 , stypendia2