Wójt Gminy Borki zwołuje zebranie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wrzosów dnia 29 stycznia 2023 r. (niedziela) o godz. 10

 

Wrzosow-1

Ogłoszenie Wójta Gminy Borki w sprawie przeprowadzenia wyborów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej (gminaborki.pl)