Zagłosuj na sołtysa roku 2016

 

Szanowni mieszkańcy Tygodnik „Słowo Podlasia” ogłosił konkurs na Sołtysa roku 2016. Swoje głosy można oddać na stronie :  Sołtys roku 2016 , lub na kuponach z gazety, które  należy  wysyłać na adres redakcji: „Słowo Podlasia”, ul. Warszawska 15, 21-500 Biała Podlaska. Głosować można do stycznia 2017 r.Za oddane na mnie głosy serdecznie dziękuję.    

   k-soltys