ZAPROSZENIE na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Razem dla Wrzosowa”

 

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Stowarzyszenia „Razem dla Wrzosowa” serdecznie zaprasza na obrady Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „RdW”, które odbędzie się w dniu 19.03.2016 r. tj. sobota o godz.18 w budynku OSP we Wrzosowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i powitanie przybyłych członków.

  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.

  4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2015 r.

  5. Dyskusja nad sprawozdaniami.

  6. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdań.

  7. Dyskusja nad planem pracy Stowarzyszenia „RdW” na 2016 r.

  8. Przyjęcie Planu Pracy Stowarzyszenia na 2016 r.

  9. Inne wolne wnioski i sprawy.

10. Zakończenie obrad.