Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Borkach

 

GSW152