ZAPROSZENIE na zebranie wiejskie 17 września 2021 r. o godz. 18

 

ZAPROSZENIE

Zapraszam mieszkańców Wrzosowa na zebranie wiejskie z udziałem Wójta Gminy Borki Pana Radosława Sałaty

w piątek  17 września 2021 r. o godz.18 do budynku OSP Wrzosów.

Główne tematy zebrania to:

1. Informacja o zmianach jakie zaszły od ostatniego zebrania.

2. Zgłaszanie propozycji zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 r.

3. Dyskusja nad zgłoszonymi propozycjami .

4. Głosowanie nad uchwaleniem Funduszu Sołeckiego na 2022 r.

5. Sprawy bieżące.