Zaproszenie na zebranie wiejskie 23 kwietnia 2022 r. o godz. 18

 

ZAPROSZENIE

Zapraszam mieszkańców Wrzosowa na zebranie wiejskie

w sobotę  23 kwietnia 2022 r. o godz.18 do budynku OSP Wrzosów.

Główne tematy zebrania to:

1. Zmiany w Funduszu Sołeckiego na 2022 r.

2. Organizacja obchodów 100-lecia OSP Wrzosów .

3. Sprawy bieżące.

Informuję mieszkańców Wrzosowa iż w niedzielę 24 kwietnia 2022 r. od godziny 14 przejdzie przez miejscowość delegacja OSP Wrzosów celem zebrania dobrowolnych datków na organizację obchodów 100-lecia OSP Wrzosów.

Przekazanie datków będzie możliwe podczas zebrania wiejskiego w dniu 23,04,2022 r.