Zaproszenie na zebranie wiejskie dnia 20 lutego 2016 r.

 

Zapraszam mieszkańców Wrzosowa na zebranie wiejskie w sobotę

20 lutego 2016 r. o godz.17,30 do budynku OSP.

Główne tematy zebrania to:

  1. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2015 r.

  2. Propozycja planowanych prac na 2016 r i dyskusja na ten temat.

  3. Informacje dla członków Stowarzyszenia „Razem dla Wrzosowa”

4. Sprawy bieżące .

Po zebraniu będę przyjmował wpłaty za podatek i Spółkę Wodną.