Zaproszenie na zebranie wiejskie w piątek 5 sierpnia 2016 r. o godz. 19,30

 

ZAPROSZENIE

Zapraszam mieszkańców Wrzosowa na zebranie wiejskie w piątek

5 sierpnia 2016 r. o godz.19,30 do budynku OSP.

Główne tematy zebrania to:

  1. Zgłaszanie zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r.

  2. Podjęcie uchwał o przyjęciu do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego.

  3. Ustalenia dotyczące udziału w Dożynkach Gminnych w Krasewie

4. Sprawy bieżące .