Zaproszenie na zebranie wiejskie w piątek 8 czerwca 2018 r. o godz. 20

 

ZAPROSZENIE

Zapraszam mieszkańców Wrzosowa na zebranie wiejskie w

piątek 8 czerwca 2018 r. o godz.20 do budynku OSP.

Główne tematy zebrania to:

1. Organizacja festynu we Wrzosowie.

2. Udział drużyny ze Wrzosowa w Turnieju Wsi Gminy Borki.

3. Omówienie uczestnictwa w Dożynkach Gminnych.

4. Sprawy bieżące.