Zaproszenie na zebranie wiejskie w środę 29 marca 2017 r. o godz.18,30

 

Zapraszam mieszkańców Wrzosowa na zebranie wiejskie

z udziałem P. Wójta Radosława Sałaty i Kierownika ZGK Borki Kazimierza Szabrańskiego w środę 29 marca 2017 r. o godz. 18,30

do budynku OSP ( sala na piętrze ).

Główne tematy zebrania to:

  1. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2016 r.

  2. Przedstawienie założeń strategii rozwoju dla Wrzosowa, dyskusja i podjęcie uchwały zatwierdzającej strategię rozwoju.

  3. Informacje Wójta i Kierownika ZGK dla mieszkańców, dyskusja.

  4. Zgłaszanie ofert zainteresowanych wycinką 6 drzew w pasie drogowym.

5. Propozycje działań na 2017 r. i sprawy bieżące .