Zaproszenie na zebranie wiejskie z inicjatywy Wójta Gminy Borki w poniedziałek 12 października 2015r.

 

Zapraszam mieszkańców Wrzosowa na zebranie wiejskie z udziałem

Wójta Gminy Borki w poniedziałek 12 października 2015 r. o godz.17 do budynku OSP.

Główne tematy zebrania to:

  1. Omówienie wykonanych prac inwestycyjnych w miejscowości w 2015 r.

  2. Omówienie i przyjęcie propozycji prac inwestycyjnych na 2016 r. ujętych w budżecie gminy.

  3. Informacje i sprawy bieżące.