Zaproszenie na zebranie wiejskie w niedzielę 26 lutego 2017 r. o godz. 18

 

Zapraszam mieszkańców Wrzosowa na zebranie wiejskie w

niedzielę 26 lutego 2016 r. o godz.18 do budynku OSP.

Główne tematy zebrania to:

  1. Uzgodnienie zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r.

  2. Informacje dotyczące zgłaszania posiadanego drobiu w związku z zapobieganiem epidemii „ptasiej grypy” i nowe informacje dla rolników.

  3. Propozycje zadań do realizacji w 2017 r przez Radę Sołecką , Stowarzyszenie „RdW” i OSP Wrzosów.

4. Ustalenie listy dróg gminnych do remontu

5. Sprawy bieżące , nakazy podatkowe i inne.